Slot Machine 2.0 Leetcode - On Game Tặng Giftcode Hàng Ngày